عشق باشد لوت و پوت جان ما // جوع از این روی است قوت جان ما

(مولانا)



لوت و پوت سعادت آباد تعطیل شد

اما منتظر خبر های جدید از لوت و پوت باشید

...لوت و پوتی بشید