عشق باشد لوت و پوت جان ما // جوع از این روی است قوت جان ما

(مولانا)دوشنبه ها ، نوشابه اول خانم ها مهمان لوت و پوت

آخرین سه شنبه هر ماه نصف فروش میرسه به دست محک

Fish and chips

فیله مرغ با سس لیمو

موس شکلات / تیرامیسو

چیز کیک مارس

...لوت و پوتی بشید